Ensihuoltoharjoitus Oulun kaupungin sosiaalipäivystyksen kanssa 17.1.2019

Punaisen Ristin ja Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun valmiuden yksi toimialueista on ensihuolto. Ensihuoltotoiminnan tarkoituksena on antaa ihmisille apua ja tukea äkillisessä onnettomuudessa tai häiriötilanteessa tai välittömästi sellaisen jälkeen. Ensihuolto pyrkii huolehtimaan erityisesti fyysisistä, psyykkisistä ja aineellisista perustarpeista kuten esimerkiksi vaatetuksen, muonituksen, hätämajoituksen ja henkisen tuen järjestämisestä. Ensihuolto on osa sosiaalitoimen psykososiaaliseen tukeen liittyvää viranomaistehtävää. Vapaaehtoistoiminnalla tuetaan ja täydennetään viranomaisen johtamaa toimintaa. ( https://rednet.punainenristi.fi/ensihuolto )

SPR Oulun osaston vapaaehtoisia oli mukana harjoittelemassa ensihuoltoa ensimmäistä kertaa järjestetyssä yhteisharjoituksessa Oulun kaupungin sosiaalipäivystyksen henkilökunnan kanssa 17.1.2019.

Kuvitteellisessa tilanteessa Oulun kaupunkialueella sijaitsevassa peruskoulussa oli torstaisena iltapäivänä ollut käynnissä nuorten urheilutapahtuma. Paikalle oli tullut kilpailemaan useita joukkueita ympäri Suomea. Yllättäen tauolla koulun pihalla sattui vakava liikenneonnettomuus, jossa loukkaantui useita henkilöitä. Onnettomuus vaati myös kuolonuhreja. Oulun kaupungin sosiaalipäivystykseen tulee hälytys onnettomuudesta, jossa on noin 20 uhria. Sosiaalipäivystyksen viranomaiset päättävät hälyttää tehtävälle myös Punaisen Ristin vapaaehtoisia huolehtimaan henkisen tuen ja ensiavun antamisesta sekä auttamaan evakuointikeskuksen perustamisessa ja evakuoitavien kirjaamisessa. Myös muonitusta tarvitaan, sillä tehtävä voi kestää pidemmän aikaa.

Hälytys vapaaehtoisille tulee OHTO järjestelmän kautta. Useita Punaisen Ristin vapaaehtoisia eri osastoista saa tekstiviestin ja ilmoittaa pääsevänsä välittömästi tulemaan paikalle. Vapaaehtoiset kokoontuvat piiritoimistolle, jossa avustava Vapepa-johtaja on heitä vastaanottamassa ja kirjaamassa sisään operaatioon. Samaan aikaan 1. Vapepa-johtaja saa tilanneselvitystä sosiaalipäivystyksen kenttäjohtajalta OYS:ssa, mikä on tilanne ja mitä vapaaehtoisilta odotetaan. Kaikki kokoontuvat keskustan seurakuntatalolle perustettavaan evakuointikeskukseen, jonne myös kenttäjohtaja sekä 1. Vapepa-johtaja saapuvat. Vapaaehtoiset saavat tilanneselvityksen ja tehtävä voi alkaa.

Kuva: Pertti Saarela

Koululle lähtee joukko henkisen tuen osaajia sekä ensiapuryhmä yhdessä kahden sosiaalipäivystyksen viranomaisen kanssa. Toinen puoli vapaaehtoisista jää seurakuntatalolle valmistelemaan evakuoitavien vastaanottopisteitä sekä hankkimaan iltapalaa kaikille harjoitukseen osallistuville. Koululla tilanne on aluksi hieman epäselvä, mitä on tapahtunut ja ketkä ovat avun tarpeessa, koska koululla on samaan aikaan menossa muitakin iltatilaisuuksia. Ammattikorkeakoulun ensihoidon opiskelijat esittävät uhrien rooleja täysillä ja tilanne tuntuu hyvin todentuntuiselta. Vapepa-johtaja antaa toimintaohjeita ja pian tilanne onkin jo hallinnassa. Uhreja lähdetään saattamaan kohti evakuointikeskusta.

Kuva: Kristiina Kangas

Seurakuntatalolla vapaaehtoiset vastaanottavat evakuoituja kolmella eri pisteellä ja kirjaavat uhrien perustiedot yhteistyössä sosiaalipäivystyksen ammattilaisten kanssa. Jokaisen henkilön tilanne on selvitettävä erikseen, jotta heille voidaan järjestää oikeanlaista apua kaikkia järkyttäneessä tilanteessa. Joukossa on myös yksi espanjankielinen tyttö, joka ei puhu suomea eikä englantia. Sosiaalipäivystyksen tulkkipalvelun kautta hänenkin tilanteensa saadaan selvitettyä. Sosiaalipäivystyksen henkilökunta on kädet täynnä työtä haastatellessaan jokaisen henkilön erikseen. Samaan aikaan Punaisen Ristin vapaaehtoiset huolehtivat vuoroaan odottavien rauhoittelemisesta, mahdollisista ensiavullisista tarpeista sekä tarjoilevat iltapalaa. Hiljalleen tilanne selkiytyy ja rauhoittuu…

Kuva: Sari Huotari

Vaikka kyse olikin harjoituksesta, tilanne oli ensihoidon opiskelijoiden loistavien näyttelijäsuoritusten ansiosta hyvin aidon tuntuinen, koska he eläytyivät uhrin rooliinsa täydellisesti. Sosiaalipäivystyksen henkilökunta kiitteli Punaisen Ristin vapaaehtoisia – ilman meitä he eivät olisi selvinneet tehtävästä yhtä sujuvasti. Yhteistyötä ensihuollon toimialueella kehitetään edelleen Oulun kaupungin ja SPR Oulun piirin välillä, jotta valmius auttaa äkillisissä onnettomuuksissa ja häiriötilanteissa paranee ja että viranomainen pystyy luottamaan vapaaehtoisten toimintakykyyn.

Teksti: Sari Huotari